Frisbeegolf-leikki

Frisbeegolflek i skolen

Frisbeegolf er en flott aktivitet for barn og unge da alle kan spille. Spillet egner seg derfor svært godt til kropssøvingsfaget. Vi har satt opp noen forslag til leker man kan innlemme om man skal spille frisbeegolf i skolen.

 • Matchspill: Del elevene inn i par. Hvert par konkurrerer mot hverandre og kaster frisbeen fra et bestemt utgangspunkt for å se hvem som klarer å kaste den i kurven med færrest kast. Den som når kurven med færrest kast, vinner hullet. Vinneren er spilleren som vinner flest hull. Bli enige om antall hull som skal tas før man setter i gang.
 • Kjedelek: Del elevene i to grupper. Elevene på hver gruppe lager en rekke og kaster frisbeen fra person til person til den når kurven. Hver spiller kaster frisbeen til en annen spiller i rekken før den til slutt blir kastet til kurven. Laget som kommer først i mål vinner.
 • Poengjakt: Bestem dere for antall kurver som skal spilles og sett poengmarkører på kurvene som er i spill. Elevene skal etter tur prøve å kaste frisbeen inn i forskjellige kurver for å samle poeng. Hver kurv har en bestemt poengverdi, og spilleren med flest poeng vinner.
 • Skudd for skudd: Hver elev får bare ett kast per hull, og må prøve å kaste frisbeen så nærme kurven som mulig. Den som kaster frisbeen nærmest kurven, vinner hullet.
 • Rundt omkring: Elevene kaster frisbeen fra et utgangspunkt og prøver å nå så mange kurver som mulig på en bestemt tid. Den som når flest kurver innenfor tidsrammen vinner.
 • Hindringsløype: Elevene må kaste frisbeen gjennom ulike hindringer på vei til kurven. Dette kan inkludere trær, busker, og andre naturlige hindringer. Den som når kurven med færrest kast vinner.
 • Målkasting: Sett opp ulike mål, det kan være frisbeekurvene eller rokkeringer på bakken, kjegler osv. Elevene kaster frisbeen mot ulike mål for å trene opp presisjonen. Den som treffer målene flest ganger vinner.
 • Langskuddkonkurranse: Elevene kaster frisbeen så langt de kan, og den som kaster lengst vinner. Dette kan gjøres individuelt eller som en konkurranse mellom spillere eller lag.
 • Ultimate Frisbee: Et spill hvor to lag konkurrerer for å kaste frisbeen til hverandre og score mål ved å kaste den til en spiller i motstanderens målfelt. Målet er å score flere poeng enn motstanderlaget innenfor en bestemt tidsramme.
 • Skjult mål: Elevene kaster frisbeen mot skjulte kurver eller mål som ikke er synlige fra utgangspunktet. Laget som finner og kaster flest mål/eventuelt nærmest målet vinner.
 • Presisjonskonkurranse: Elevene kaster frisbeen fra ulike avstander og prøver å treffe et bestemt mål, som for eksempel en kurv eller en kjegle
 • Parlek: Del elevene inn i par. Laget skal kaste frisbeen sammen. Laget som bruker færrest kast til å nå kurven vinner. Dette er en flott øvelse for å øke samarbeidet og kommunikasjonen mellom elevene. Begge elevene på laget må jobbe sammen for å finne den beste strategien for å nå kurven med færrest kast mulig.
 • Frisbee-baseball: Elevene kaster frisbeen fra en startposisjon og prøver å nå ulike baser før frisbeen kommer tilbake. Laget med flest poeng vinner. Spillet er likt baseball, men med en frisbee i stedet for en ball. Dette spillet kan være veldig morsomt og utfordrende, spesielt når du prøver å kaste frisbeen over lange avstander.
 • Frisbee-karusell: Elevene kaster frisbeen i en sirkel og prøver å kaste den til hverandre. Når læreren blåser i fløyta, må elevene kaste frisbeen i en annen retning. Om noen mister frisbeen eller kaster den feil er de ute av spillet. Leken fortsetter til bare én spiller står igjen. Dette er en morsom øvelse som utfordrer elevenes reaksjonsevne og koordinasjonsevne.
 • Frisbee golf-o-rama: Velg ut frisbeegolfkurvene på forhånd som skal «lenkes» sammen for å skape en utfordrende og morsom bane. Elevene kaster frisbeen fra utgangspunktet, og målet er å nå kurven på så få kast som mulig. Poeng blir talt opp og eleven med lavest total poengsum vinner.
 • Frisbee-scrabble: Plasser bokstaver rundt på en bane og gi hver bokstav en poengsum. Elevene skal kaste frisbeen for å treffe bokstavene. Når frisbeen treffer en bokstav, får eleven bokstavens poengsum. Eleven med høyest poengsum etter et gitt antall kast vinner.
 • Frisbee-tennis: Dette er en variant av tennis hvor spillerne bruker en frisbee i stedet for en tennisball. En bane med et nett settes opp, og spillerne kaster frisbeen over nettet til motstanderens banehalvdel. Poeng blir telt opp på samme måte som i tennis.
 • Frisbee-bowling: Dette spillet er en kombinasjon av frisbeegolf og bowling. En bane med en kurv og forskjellige hindringer settes opp, og elevene kaster frisbeen for å prøve å treffe en gruppe kjegler. Poeng blir telt opp på samme måte som i bowling, og spilleren med flest poeng vinner.
 • Frisbee-hockey: Bytt ut hockey eller bandykøller med frisbee og sett opp en bane med mål og ulike hindringer. Del elevene inn i to lag. Lagene prøver å score ved å kaste frisbeen inn i motstanderens mål. Poeng blir telt opp på samme måte som i ishockey.
 • Frisbee-rally: Hvem klarer å holde frisbeen i lufta lengst? Del elevene inn i par og parene skal så veksle på å kaste frisbeen frem og tilbake frem og tilbake uten at den berører bakken. Spillerne prøver å slå en lang rally og poeng blir telt opp på samme måte som i tennis.
 • Frisbee-sumobryting: Dette spillet innebærer å kaste frisbeen for å prøve å få den til å lande i en bestemt sone. Elevene kan bruke kroppen til å beskytte sitt område og prøve å hindre motstanderen i å treffe deres sone med sin frisbee. Den eller de elevene som klarer å kapre flest soner med sin frisbee vinner. 
 • Discgolf skattejakt: Del elevene opp i passende lag og gi hvert lag en liste over objekter eller oppgaver som må finnes eller som skal fullføres rundt banen. Eventuelt kan man også plukke ut noen kurver hvor man henger på en lapp med en oppgave elevene må utføre.
 • Discgolf stafett: Del elevene opp i lag og ha dem konkurrere i en slags stafettkonkurranse der hvert lag må fullføre banen eller det antall kurver som læreren bestemmer så raskt som mulig.
 • Discgolf ferdighetsutfordring: Set opp en rekke forskjellige utfordringer som elevene kan prøve å fullføre, for eksempel å treffe et mål eller å kaste en disc i et bestemt banemønster.
 • Discgolf quiz: Spør elevene spørsmål om frisbeegolfregler, historie og teknikk, og belønne dem som svarer riktig.
 • Discgolf turnering: Organiser en uhøytidelig turnering mellom elevene og la dem konkurrere mot hverandre. Dette er en aktivitet som kan være både på individuelt plan innad i klassen, men som også kan være klasse mot klasse.

Man kommer langt med kreativitet samt å justere aktivitetene til gruppens ferdigheter og interesser. Det kan også være lurt å involvere lokale frisbeegolf organisasjoner eller entusiaster for å få mer kunnskap og materiale til å undervise med.
nskaper også kan variere avhengig av andre faktorer som temperatur, vind og fuktighet.